Vrienden van het Stedelijk Orkest Purmerend

Zoals veel andere verenigingen en stichtingen heeft ook het Stedelijk Orkest Purmerend een “vrienden van” stichting.

Met uw steun kunnen we het Stedelijk Orkest helpen bij hun doelen te realiseren. Gunt u ons een mooie toekomst, vol met muzikale uitdagingen, vernieuwingen en verrassingen? Word dan nu Vriend van het Stedelijk Orkest Purmerend. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

Wat krijgt u als vriend:

  • Een goed gevoel, omdat u ons mooie orkest steunt
  • De nieuwsbrief voor Stedelijk Vrienden, waardoor u als eerste op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen het orkest en achtergrondverhalen kunt lezen.
  • Pre-sale bij de start van de verkoop van kaarten voor optredens

100-jarig bestaan:

In 2022 bestaat het Stedelijk Orkest Purmerend 100 jaar. Dat gaan we uiteraard groots vieren. Uw steun kunnen we daarbij goed gebruiken.
In de aanloop daarnaar toe zullen zowel wij, de vriendenstichting, als het Stedelijk Orkest Purmerend, meerdere bijeenkomsten/fundraisers houden om de benodigde gelden voor het houden van een jubileumjaar bij elkaar te krijgen.

In het jubileumjaar willen we graag het volgende organiseren:

  • Een concert voor honderd jarigen. Hierbij denken wij aan senioren die, net als de vereniging, 100 (+) zijn te tracteren op een muzikaal verhaal van honderd jaar muziek.
  • Een jeugd/project orkest om op die manier de jeugd meer bij ons orkest te betrekken en "warm" te maken voor het musiceren.
  • het organiseren van een een wedstrijd tot het maken/componeren van een stadshymne, daarbij rekening houden met de nieuw te ontstane gemeente na de fusie tussen Purmerend en Beemster. 
  • het schrijven van een muzikaal kroniek. Een geschiedenisboek over het Stedelijk Orkest, maar dan over de tijdgeest waarin het Stedelijk Orkest muziek maakte, bijvoorbeeld tijdens de tweede wereldoorlog. De auteur heeft daartoe onder andere de beschikking gekregen over de nog steeds bewaarde statuten uit het verleden.

Doel na 2022:

Uiteraard wil het Stedelijk Orkest na het jubileum jaar nog verder. We hopen op minimaal nog 50 jaar erbij. Het hoofddoel in de statuten staat omschreven als het promoten, stimuleren, bevorderen en faciliteren van het maken van muziek. Maar daarvoor heb je minimaal twee dingen nodig, namelijk geld en enthousiaste muzikanten. Door het houden van de de evenmenten tijdens het jubileumjaar hopen we op een toename van het aantal leden bij het Orkest.

De vriendenstichting zal ook zeker daarop investeren. 

RSIN:

De stichting vrienden van Stedelijk Orkest Purmerend is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten van de stichting zijn daar gedeponeerd.

De stichting is voorzien van RSIN 853320482

ANBI:

Op dit moment zijn we bezig met een vraag voor een ANBI-status. Door heeft voor de donateur financiele voordelen, maar ook zeker financiele zekerheid. Een ANBI-status heeft namelijk ook verplichtingen naar de stichting. Namelijk een helder beleidsplan en heldere communcatie over de financiele stand van zaken. 

De jaarstukken van de stichting zullen hier worden gepubliceerd en zullen worden gedeponeerd bij de KvK.